Mikä Aurejärveä kuormittaa?

Vapo on hakenut ympäristö- ja toiminnanaloittamislupaa Aurejärven pohjoispuolella sijaitsevalle Talasnevan turvetuotantoalueelle. Kyseisellä alueella on ollut turvetuotantoa 1980-luvulta asti. Nyt haettavalla luvalla Vapo hakee lupaa tuotannon jatkamiselle 23 ha alueella ja tuotannon aloittami-selle uudelle 39,7 hehtaarin alueelle, yhteensä siis 62,7 hehtaarin tuotantoalueelle. Lupahakemukset ovat viranomaisten käsiteltävänä, ja eri osapuolet ovat tehneet lupahakemukseen useita muistutuksia. Lupahakemus ja mahdollinen toiminnan aloittaminen ovat herättäneet huolta ja keskustelua Aurejärven ja siihen laskevien Iso Tervajärven ja Mustajärven ranta-asukkaiden kes-kuudessa. Yhteistä tälle huolelle on arvelu, miten turvetuotanto vaikuttaa näiden järvien kuntoon.
Vapo on tunnistanut ihmisten huolen, ja tämän vuoksi järjestimme 21. kesäkuuta Aitonevalla yleisö-tilaisuuden, jossa kerroimme toimintamme vaikutuksista ympäristöön. Ohjelmassa oli myös vierailu Talasnevan tuotantoalueella, jossa oli mahdollisuus tutustua nykyisiin toiminnassa oleviin vesienkäsittelyjärjestelmiin. Yleisötilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti ja asiallisesti. Valitettavasti varattu aika ei riittänyt kaikkiin yleisön esittämiin kysymyksiin vastaamiseen, ja tämän vuoksi olemmekin toimittaneet lisämateriaalia tilaisuuteen osallistuneille.
Kuulijoiden tieto Vapon toiminnasta ja toimintatavoista varmasti lisääntyi, mutta ymmärrykseni mukaan yleisön tunnelma oli tilaisuuden jälkeen epäileväinen, ja monia jäi edelleen askarruttamaan pari peruskysymystä: mistä syystä Aurejärven tila on vuosien saatossa muuttunut, ja onko tälle kehitykselle mitään tehtävissä?
Tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta on saatavilla runsaasti muun muassa viranomaisten tietojärjestel-mistä ja julkaisuista, mutta julkinen keskustelu aiheesta on valitettavan vähäistä. Suomen ympäristökeskuksen julkaisu (helda.helsinki.fi/handle/10138/159464) antaa kuitenkin hyvän selvityksen, miten eri maankäyttömuodot ja muu ihmistoiminta kuormittavat vesistöjä. Vesistöihin kuormitus tulee turvetuotannon lisäksi muun muassa luonnonhuuhtouman mukana, pelloilta, metsistä, ilmalaskeumasta ja hulevesistä (kiintoainetta, typpeä ja fosforia). Turvetuotannon vaikutus on monen yllätykseksi varsin pieni verrattuna muihin kuormitustekijöihin.
Vapo tiedostaa Aurejärven ja sen läheisten vesistöjen ranta-asukkaiden huolen vesistöjen tilasta ja niistä huolehtimisesta. Tämän vuoksi olemmekin valmiit yhteisiin toimenpiteisiin kokonaiskuormi-tuksen pitämiseksi hallittuna. Omat kuormituksemme ja toimenpiteet vesien suojelemiseksi olemme jo tuoneet useaan otteeseen julkisesti esille. Nyt pitää löytää yhteistä tahtoa, jotta kaikki muut kuormitusmuodot selvitetään ja niiden haittavaikutukset voidaan minimoida. Parkanon Kuivasjärvellä osallistuimme tällaiseen yhteiseen hankkeeseen, jossa kaikilla toimijoilla oli sama tavoite: Kuivasjärven tulevaisuuden turvaaminen.
Toivottavasti Aurejärven ympärille käynnistyy samanlainen järven hyvän tilan ja tulevaisuuden säilyttämiseen pyrkivä yhteistyö.

PASI RANTONEN
Vapo Oy
Johtaja, Lounas

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?