Katja Luojus ei ryhdy puolipäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi

Ryhmänjohtajien tapaamiset selkiinnyttävät päättämistä

Kaupunginhallituksen keulanainen Katja Luojus (kok.) ei aio ottaa vastaan palkallista puolipäiväistä puheenjohtajuutta. Luojus perustelee ratkaisuaan sillä, että hänen nykyinen koulutuspäällikön työnsä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vaatii kokopäiväistä läsnäoloa. Lisäksi ylöjärveläinen päätöksentekokenttä on selkeytynyt muun muassa valtuustoryhmien laajentuneen yhteistyön ansiosta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus on vakuuttunut siitä, että Ylöjärvi säilyttää elinvoimaisuutensa, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sotepiirille. Hänen mukaansa Ylöjärven on satsattava nykyistä voimakkaammin elinvoimaisuutensa vahvistamiseen sekä koulutustarjontansa monipuolistamiseen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus on vakuuttunut siitä, että Ylöjärvi säilyttää elinvoimaisuutensa, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sotepiirille. Hänen mukaansa Ylöjärven on satsattava nykyistä voimakkaammin elinvoimaisuutensa vahvistamiseen sekä koulutustarjontansa monipuolistamiseen.

Katja Luojus on päättänyt, ettei hän ryhdy kaupunginhallituksen puolipäiväiseksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi vaan että hän jatkaa tehtävässään nykyisen kauden loppuun saakka perinteisesti luottamushenkilöpostilla.
Luojus uskoo, että tulevaisuudessa Ylöjärven päättäjien on linjattava, ovatko kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja puolipäiväisiä.
– Molempien puheenjohtajien tehtävä- ja työmäärät ovat hyvin suuret. Ne tuskin vähenevät tulevaisuudessa, hän arvioi.
Kokoomuspoliitikko päätti kaikesta huolimatta jatkaa nykyisen valtuustokauden loppuun perinteisenä luottamushenkilönä.
– Minulla on uusi työ sairaanhoitopiirissä. Koulutuspäällikkönä olen 17 työntekijän esimies. Tehtävän hoitaminen vaatii jatkuvaa läsnäoloani, Luojus perustelee.
Lisäksi Luojus pitää luontevana ratkaisuna sitä, että uusi puolipäiväisyyskäytäntö otetaan käyttöön seuraavan valtuustokauden alussa.
– Tällä hetkellä meidän ylöjärveläinen poliittinen toimintakenttämme on hyvin selkeä, Luojus kiittää.
Hän korostaa, että valtuustoryhmien puheenjohtajien säännölliset kokoontumiset ovat luoneet vakautta paikalliseen päätöksentekokulttuuriin.
– Yhteistyö ja yhteisymmärrys ovat voimistuneet, Luojus tarkentaa.
Kaupunginhallituksen veturi kokee, että päätöksentekokoneisto on hyvässä iskussa.
– Kaupunginhallitus on jo pitänyt kehittämisseminaarin, ja kaupunginvaltuustolla seminaari oli tämän viikon maanantaina ja tiistaina, Luojus kertoo.

Jatko kiinnostaa

Vuoden 2017 kuntavaalit kiinnostavat Katja Luojusta.
– Moni puolueemme ihminen on jo kysellyt ehdokkaaksi ja kannustanut mukaan, hän kertoo.
– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä asioita, jotka puhuisivat sen puolesta, etten asettuisi uudelleen ehdolle. Vaaleihin on kuitenkin vielä hyvin aikaa, Luojus toteaa.

Elinvoimaa ja koulutusta

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on syventynyt jo monta kertaa tulevaisuuden kunta -teemaan.
– Ylöjärven tulevaisuuden kärjiksi nostan kaksi asiaa, jotka ovat elinvoimaisuutemme vahvistaminen ja koulutustarjontamme edistäminen, Katja Luojus luettelee.
Kokoomusvaikuttaja iloitsee siitä, että Ylöjärvellä on rakennettu kahden viime vuosikymmenen aikana vahva pohja elinkeinoelämän kehittämiselle.
– Ylöjärven virkamiehet ja päätöksentekijät ovat olleet kaukoviisaita, kun he ovat valinneet elinkeinopolitiikan ja yritysmyönteisyyden toiminnan painopisteiksi, Luojus antaa tunnustusta.
Hänen mukaansa kasvukaupungin varttuminen monipuoliseksi yrityskeskittymäksi on tulevaisuuden tärkeä voimavara.
– Yrittäjät haluavat varmasti tuoda toimintansa ympäristöön, josta löytyy monipuolisesti yhteistyökumppaneita, Luojus uskoo.
Ylöjärven elinvoiman vahvistamiseksi Katja Luojus on valmis vahvistamaan kaupungin elinkeinoyhtiön Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimintaedellytyksiä.
– Elinkeinoyhtiömme on toiminut koko olemassaoloaikansa kahden ihmisen voimin. Tulokset ovat erittäin vakuuttavat, hän perustelee.
Luojuksen mukaan Ylöjärven Yrityspalvelun miehitystä on ehdottomasti vahvistettava.
– Elinkeinoyhtiö tarvitsee tiettyjä erikoisosaajia. Asia on parhaillaan pohdinnassa, hän kertoo.
Katja Luojus on tunnistanut jo vahvalla oraalla olevia uudistuksia uutukaiselta elinvoimaosastolta.
– Yrityskenttä arvostaa kaupunkia, joka on ratkaisunnälkäinen esimerkiksi sijoittumispäätösten vauhdittajana, hän miettii.
– Ylöjärven elinvoimaosasto on saanut vahvan liikkeellelähdön, Luojus sanoo.
– Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto, elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen ja elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki ovat löytäneet vahvan yhteistoiminnan. He saavat joukkonsa vetovoimamme takuumiehiksi ja -naisiksi, hallituksen puheenjohtaja puhkuu intoa.

Koulumaailma menestys

Ylöjärvi on jo nykyisellään vahva koulutuskeskittymä.
– Koulutuskeskus Valo on todellinen helmi ja menestystarina, Katja Luojus ylistää.
Hänen mukaansa kaupungin on avattava uusia latuja nimenomaan koulutuksen saralla.
– Kaupunkimme ala- ja yläkoulut sekä yhtenäiskoulut ovat moderneja opinahjoja. Niiden toimintaedellytykset ovat kunnossa. Koulujemme työntekijät ovat töihinsä motivoituneita ammattilaisia. Kehityksen kelkan eteenpäin lykkiminen on luontevaa, sillä aikaisemmat saavutukset kannustavat tulevaisuuden ratkaisujen etsimiseen, Luojus korostaa.
Hänen mukaansa Koulutuskeskus Valo yhdistää kiitollisella tavalla lukion, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen.
– Uskon, että Valoon satsataan lisää.
Luojus on tällä hetkellä oivalla näköalapaikalla tähyämässä Valon toimintaa, sillä hänen lapsensa opiskelee koulutuskeskuksessa.
– Äitinä seuraan opetuksen monipuolisuutta sekä ajassa elämistä. Erityisellä kiitollisuudella olen huomannut, että esimerkiksi lukio ottaa toiminnassaan huomioon oppilaidensa työelämän taitojen kartuttamisen.
– Erittäin hyvä asia on myös se, että lukio painottaa tiimissä toimimista. Yhteistyö on voimavara, jolla suomalaiset pärjäävät tulevaisuudessa. Joukossa nuoret oppivat välttämättömiä taitoja, kuten suvaitsevaisuutta.

Tredeaa kohtaan paljon odotuksia

Seudulliseen elinkeino- ja kehitysyhtiöön Tredea Oy:öön Ylöjärvellä kohdistuu mittavia odotuksia.
Katja Luojus myöntää, että Ylöjärvi alkoi jo jokin aika sitten tarkastella Tredean toimintaa hyvin kriittisesti.
– Koimme vahvasti, ettei seudullinen yhtiö saavuta tavoitteita eikä se toimi tuloksellisesti, hän tarkentaa.
Luojus uskoo, että hiljan Tredean vetovastuusta pois jäänyt toimitusjohtaja Päivi Myllykangas sai taloon tekemisen meiningin.
– Olemme nyt Ylöjärvelläkin odottavissa tunnelmissa. Tredean vasta valittu uusi toimitusjohtaja Harri Airaksinen aloittaa pian tehtävässään.
Luojus arvostaa Tredean viimeaikaisia toimia Pirkkalan lentokentän hyväksi.
– Ylöjärveläiset kunnallispäättäjät suhtautuivat jossakin vaiheessa hyvin kriittisesti lentokentän vaatimiin taloudellisiin satsauksiin. On päivänselvää, että koko Tampereen kaupunkiseutu hyötyy lentokentästä. Sitä on ehdottomasti kehitettävä, hän sanoo.

Keskustan palvelut säilyvät

Suomi elää jännityksessä, jota virittävät maan hallituksen sotejärjestelyt.
Katja Luojus odottaa Pirkanmaan sotepiirin toteutumista rauhallisin mielin.
– Valistunut arvioni on, etteivät ylöjärveläisetkään saa pitää aivan kaikkia nykyisiä palvelupisteitä, hän arvaa.
– Olen vakuuttunut siitä, että meidän uusi ja erittäin toimiva terveyskeskuksemme säilyy hyvin pitkälle nykyisen kaltaisena palvelujen tuottajana sotemaailmassakin, Luojus puntaroi.
Hän muistuttaa, että valtiovalta edellyttää sotealueilta merkittäviä säästöjä.
– Realismia on ymmärtää, ettemme saa pitää kaikkea, mikä tällä hetkellä kaupungissamme on.
– Soten seurauksien suhteen kenenkään ei kannata pitää päätään pensaassa.

Hyvinvointi menestystekijä

Luojuksen mielestä sotepiirin syntyminen ei merkitse Ylöjärven kaupungin toiminnan tyrehtymistä.
– Olemme miettineet jo kaupunginhallituksen seminaareissa kaupunkimme tulevaisuutta. Nykyisten virkamiestemme ja luottamushenkilöidemme käsitys on, että Ylöjärvi säilyttää niin elinvoimansa kuin identiteettinsä, hän painottaa.
Katja Luojus muistuttaa, että Ylöjärven kaupungin nykyinen toiminta- ja palvelukonsepti on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen.
– Esimerkiksi niin kaupungin kuin yksityisten tahojen ylläpitämät liikuntapalvelut ovat hyvin kattavat.
– Meillä on keskisuureksi kaupungiksi varsin paljon kulttuuritarjontaa.
– Ylöjärvi on pinta-alaltaan laaja, hyvin maaseutumainen paikkakunta. Luonto ja matkailu tarjoavat luontevat kehityspolut, hallituksen puheenjohtaja herättelee.
Katja Luojus sanoo, että tulevaisuuden Ylöjärvelle riittää paljon tekemistä.

Mielipiteet tärkeitä

– Haluamme ottaa kaupunkilaiset mukaan Ylöjärven tulevaisuuden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, Katja Luojus korostaa.
Hänen mielestään kaupunki voi järjestää tulevaisuusteemalla perinteisiä keskustelutilaisuuksia.
– Meillä on kannustavia kokemuksia erilaisista kyselyistä, joilla kootaan kaupunkilaisten ehdotuksia sekä toiveita, Luojus lisää.
Hän nostaa esille ylöjärveläisten aktiivisuuden muun muassa Aronrannan kehittämistalkoissa.
– Kommentteja tuli kiitettävästi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?