Jarkko Sorvannon kabinetti työstää jo soteuudistuksen jälkeistä menestyvää kuntaa

”Rakennamme kokonaisuutta”

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon kuusijäseninen kabinetti aloitti työnsä tämän vuoden alussa. Johtoryhmäläiset vakuuttavat suuntaavansa niin ajatuksensa kuin tekemisensäkin itsehallintoalue- ja soteuudistuksen jälkeisen tulevaisuuden kunnan rakentamiseen. He korostavat kokonaisuuksien hallinnan tärkeyttä Ylöjärven uuden suunnan viitoittamisessa.
Ylöjärven kaupunki on nyt kuuden vahvan virkamiehen käsissä. Johtoryhmässä ovat kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto (vas.), talousjohtaja Juha Liinavuori, terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, kehitysjohtaja Riku Siren, sivistysjohtaja Matti Hursti ja elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen. (Kuvat: Rami Marjamäki)

Ylöjärven kaupunki on nyt kuuden vahvan virkamiehen käsissä. Johtoryhmässä ovat kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto (vas.), talousjohtaja Juha Liinavuori, terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, kehitysjohtaja Riku Siren, sivistysjohtaja Matti Hursti ja elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen. (Kuvat: Rami Marjamäki)

Ylöjärven kaupunki elää nyt toden teolla uutta aikaa. Kuusijäseninen johtoryhmä on teroittanut kirveensä ja tarttunut hakkuisiin, joissa etsitään kestävä suunta itsehallintoalue- ja soteuudistuksen jälkeiselle uudenlaiselle kunnalle. Virkamiesjohto tietää, että edessä on suuri savotta.
Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto sanoo, että maan hallituksen itsehallintoalue- ja soteuudistus haastavat ylöjärveläiset käymään oikea-aikaista tulevaisuuden kunta -keskustelua, joka käykin jo kaupungin hallinnossa vilkkaana. Debatti on välttämätöntä, koska kunnan rooli muuttuu historiallisten uudistusten vanavedessä.
Sorvannon mukaan vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen työnsä aloittavan uuden kaupunginvaltuuston johtamalla Ylöjärvellä on oltava uusi strategia.
Kehitysjohtaja Riku Siren arvioi, että itsehallintoalue- ja soteuudistuksella on paljon monisyisemmät vaikutukset kuntiin kuin niillä vielä tällä hetkellä ymmärretään olevan. Hänen mielestään uudistuksien jälkeiseen aikaan on varauduttava tästä hetkestä lähtien.
Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti pitää soteuudistukseen valmistautumista Ylöjärven kaupungin suurena myönteisenä haasteena sekä aitona onnistumismahdollisuutena.
– Kaupunkimme perusturvassa on jo mahdollista toteuttaa palvelujen hyvä integraatio osaston sisällä ja ulottaa integraatio jopa erikoissairaanhoitoon asti. Meidän on varmistettava eri palvelujen saavutettavuus sekä toimivat hoito- ja palveluketjut. Koko toiminta on hiottava optimaaliseksi kolmen seuraavan vuoden aikana, Santalahti tarkentaa.
– Ylöjärven kokonaistalouden kannalta perusturvan pysyminen kulloinkin käytettävissä olevassa talousarviossa on erittäin tärkeää mutta samalla haastavaa. Paikkakuntaa piinaava työttömyys ei näytä vähenemisen merkkejä eikä yleinen talouskehitys signaaleja paranemisesta. Sairaanhoitopiirissä toteutetut psykiatrisen sairaanhoidon muutokset tuovat huomattavia haasteita Ylöjärven omalle toiminnalle, Santalahti kertoo.

Innostuneesti ja myönteisesti tulevaan

Johtoryhmän kuusi jäsentä pursuavat intoa Ylöjärven hyväksi tehtävään työhön. Osastopäälliköt kokevat paikkakunnan tulevaisuuden hyvin myönteiseksi ja valoisaksi.
Elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen kiittää johtoryhmän työskentelyilmapiiriä innostuneeksi, myönteiseksi ja yhteistyöhakuiseksi.
– Tekniikka- ja ympäristöosaston osastopäällikkönä teen omalta osaltani parhaani, jotta poikkitoimialainen yhteistyö sujuu mahdollisimman jouhevasti, Piiparinen lisää.
Talousjohtaja Juha Liinavuori on vakuuttunut siitä, että Ylöjärven kaupungin eri toimijat löytävät tiiviin yhteistyön, jossa tavoitellaan kokonaisetua.
Sivistysjohtaja Matti Hursti iloitsee siitä, että johtoryhmä varaa aikaa innovoinnille ja kehittelylle.
– Välillä on otettava etäisyyttä arkeen ja antauduttava tulevaisuuden järkeilyyn, hän korostaa.
Kehitysjohtaja Riku Sirenin mielestä johtoryhmässä on käytävä vilkasta keskustelua ja osastopäällikköjen on sparrattava toisiaan.
– Johtoryhmässä on ideoitava rohkeasti uutta, hän lisää.
– Johtoryhmän on näytettävä esimerkkiä kokonaisuuden hahmottajana. Pelkkinä tiedonjakotilaisuuksina johtoryhmän kokoontumiset olisivat ajanhukkaa, Siren sanoo.
– Johtoryhmän toiminnan tavoitteena on kaupungin koko organisaation tuloksellisen toiminnan jatkuva kehittäminen. Johtoryhmä tukee kaupunginjohtajaa tämän päätöksenteossa ja jokaista osastopäällikköä kunkin omassa työruudussa, Jarkko Sorvanto linjaa.
– Monen johtoryhmän työskentelyn ongelmaksi koituu se, että jäsenet eivät hahmota käsillä olevia asioita kokonaisuuksiksi vaan tarkastelevat pöydälle nostettuja kissoja vain yhden osaston näkökulmasta. Ylöjärven kaupungin johtoryhmän on huolehdittava siitä, ettei täällä sorruta näköalattomuuteen, kaupunginjohtaja painottaa.
Anne Santalahti odottaa uudelta johtoryhmältä avoimuutta.
– Toivon lisäksi jokaiselta johtoryhmäläiseltä lisääntyvää kiinnostusta kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden eteenpäin viemiseen, hän vetoaa.

Ylöjärvi säilyy kuntakartalla

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ajamien itsehallintoalue- ja soteuudistuksen toteutumiset muodostuvat monen nykyisen kunnan kohtalonkysymykseksi.
Ylöjärven kaupungin korkein virkamiesjohto on sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että Ylöjärvi on historiallisten uudistuksienkin jälkeen Suomen kuntakartalla.
– Ylöjärven maantieteellinen ja logistinen sijainti Tampereen seudulla luo hyvät lähtökohdat kaupungin tulevaisuuden elinvoimalle. Ylöjärvi tarjoaa niin asumiseen kuin elämiseenkin miellyttävät ja monipuoliset vaihtoehdot sekä hyvät puitteet yritystoiminnalle, Pauli Piiparinen näkee.
Riku Sirenin mielestä paikkakunnan pärjäämisedellytykset ovat lähtökohtaisesti hyvät.
– Tampereen seutu on valtakunnan kasvava kakkoskeskus. Tampereen kaupunkiseudun kehittyminen on Ylöjärven elinehto. Ylöjärveläiset voivat vaikuttaa seudun  kehitykseen, ja vastaavasti ylöjärveläisten on osattava ottaa kaikki mahdollinen hyöty alueen edistymisestä, Siren miettii.
Jarkko Sorvanto uskoo Ylöjärven voittokulkuun niin asumisen kuin yritysten kannalta.
– Kun huolehdimme laadukkaista palveluistamme jatkossakin, vetovoimamme säilyy. Meidän on pidettävä kiinni siitä, ettei paikkakuntalaisten verorasitus nouse nykyisestään. Vastaamme kaupunkimme asukasmäärän kasvun tuomiin haasteisiin suunnitelmallisesti. Me kehitämme määrätietoisesti sekä keskustaamme että huolehdimme haja-asutusalueidemmekin elinvoiman säilymisestä, kaupunginjohtaja linjaa.
Matti  Hursti kääntää katseet rahaan, kun hän silmäilee Ylöjärven tulevaisuuteen.
– Meillä on nyt pinnalla talouden haasteet. Kuntien rahoitusjärjestelmä on vinoutunut pahasti. Jos Ylöjärven kaltaiset huippukunnat joutuvat kamppailemaan rahojen riittävyydestä tavallisen arjen pyörittämisessä, jotakin on vialla, hän herättelee.
– Jos kuntatalouden tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena eikä kuntien tehtäviä karsita, emme välty palvelujemme määrän ja laadun heikennyksiltä, Hursti varoittaa.
– Toisaalta näen tulevaisuudessamme paljon hyvääkin. Ylöjärvellä on kaikki mahdollisuudet pärjätä, sillä meillä on osaamista, hyvä maantieteellinen sijainti ja vilkasta toimintaa moneen lähtöön. Meiltä on vain löydyttävä uskallusta omien toimintatapojemme raakaankin kyseenalaistamiseen luovaa hulluutta unohtamatta, Hursti näkee.
Riku Siren toivoisi, että Ylöjärven kaupungin edelläkävijyys syntyisi aidosta ja toiminnallisesta yhteisöllisyydestä ja paikkakuntalaisten osallistamisesta.
– Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja ihmisten aktivointi eivät ole helppoja eivätkä yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi kaupunkilaiskysely netissä tai yleisötilaisuus valtuustosalissa eivät riitä lähellekään tavotteiden saavuttamiseen, mutta molemmat kuuluvat asiaan, Siren pohtii.
– Kehityksen jarruja ei ole, hän lisää.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?