Paljon puhuttu MAPSTO-asiakirja laittaa Ylöjärven osat selvään nokkimisjärjestykseen

Näin Ylöjärveä kehitetään – katso kartta!

Kirjainlyhenne MAPSTO on ollut osa ylöjärveläistä kunnalliskeskustelua jo pari vuotta. Viime viikolla aihe nousi taas pinnalle, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi MAPSTOn vuosille 2016–2020.
Lyhenne viittaa Ylöjärven kaupungin maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmaan. 125-sivuinen asiakirjajärkäle maalaa suuntaviivat sille, miten kaupunkiamme jatkossa kehitetään.
Näin Ylöjärvi on jaettu MAPSTO-kartassa.

Näin Ylöjärvi on jaettu tuoreessa MAPSTO-asiakirjassa. Kuvaa klikkaamalla saat kartan suuremmaksi.

Tuoreimmassa MAPSTOssa Ylöjärvi on jaettu kahteentoista selvärajaiseen osaan. Kullakin osalla on oma roolinsa kaupungin lähitulevaisuudessa.
Yksille alueille investoidaan enemmän kuin toisille, toisilla taas valmistellaan enemmän  investointeja kuin yksillä. Nokkimisjärjestyksen pohjan muodostavat valtakunnalliset ja maakunnalliset kaavat, kaupungin taloustilanne, kaupunkistrategia, ympäristöarvot sekä elinkeino-, työllisyys-, liikenne- ja asuntonäkökulmat.
Lyhyesti sanottuna: MAPSTO summaa kaupungin kehittämisen eri osa-alueet. Valmis asiakirja ohjaa niin kaavoitusta, tontinluovutusta kuin palvelujen sijoittamista ja mitoittamistakin.
MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten Ylöjärvi rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla. Asiakirjan valmistelusta on vastannut kaupungin kehitysjohtaja Riku Siren.

Keskusta eheäksi, Siltatietä eteenpäin

Ylöjärven kaupunginvaltuusto käsittelee MAPSTOa kerran vuodessa. Viime viikolla hyväksytyn asiakirjan ydinsisältöä oli keskustan eheyttäminen ja Siltatien alueen suunnittelun jatkaminen.
Merkittävimmät tila- ja palveluhankkeet ovat Metsäkylän koulun laajennus, Siltatien uusi koulu, Kurun palvelukeskushanke sekä Räikän keskusurheilukentän saneeraus. Tärkeimmiksi työpaikka-alueiksi nähtiin Kolmenkulma, Elovainio, Kivilähde ja Teivo.
Ensimmäisen kerran Ylöjärvellä käsiteltiin MAPSTO-asiakirjaa vuonna 2013. Aihe on kerta toisensa jälkeen herättänyt kaupunginvaltuutettujen keskuudessa runsaasti keskustelua.
Oheisessa kartassa on eriteltynä MAPSTOn päällimmäiset ajatukset Ylöjärven eri osien varalle.

Keski-Ylöjärvi (mm. Karhe, Poikelus, Länsi-Teisko ja Pengonpohja)

Karhella on vireillä osayleiskaavan laadinta. Sen tarkoituksena on tutkia kylän maankäyttöä niin, että huomioon otetaan yksityinen maanomistus sekä vesihuolto- ja palveluverkko. Valmista pitäisi tulla vuonna 2020.
Muita kaavoitus- tai investointisuunnitelmia ei ole. Alueen väestömäärän – noin 1 850 – uskotaan säilyvän vakaana.

Ylöjärven taajaman lähikylät (mm. Takamaa, Vahanta ja Mutala)

MAPSTO 2015_1Takavuosina voimakkaasti kasvaneiden kylien vetovoimaan uskotaan kaupungintalolla edelleen. Kaavoituksella tuota kasvua yritetään suunnata mahdollisimman paljon palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Tällä hetkellä osayleiskaavaa luodaan Antaverkka–Mutalaan.
Mutalan palvelutarjonta laajenee ensi vuonna rakennettavalla matonpesupaikalla. Vahannan ja Mutalan koulujen kentät muutetaan vuosina 2017 ja 2018 monitoimikentiksi.
Vastamäkeen luodaan noin 900 000 euron hintainen viemäriverkosto kahtena tulevana vuonna.

Lounainen Ylöjärvi (Vuorentausta ja Kolmenkulma)

Vajaan 3 000 kaupunkilaisen asuttama Vuorentausta ei ole kasvanut merkittävästi 20–25 vuoteen. Asiaan ei ole luvassa muutosta jatkossakaan, vaikka pientaloalueen asemakaavaa jatketaan Käyräkujan suunnalla lähivuosina.
Kolmenkulmasta sen sijaan uskotaan kehittyvän merkittävä työpaikka-alue jo muutamassa vuodessa. Parhaillaan meneillään olevan osayleiskaavatyön jälkeen aluetta aletaan asemakaavoittaa. Teollisuus- ja liiketontteja on määrä luovuttaa kahdesta neljään kappaletta joka vuosi.
Kolmenkulman valoisaan tulevaisuuteen luotetaan myös Tampereella ja Nokialla, joiden maaperälle teollisuusalue ulottuu.

Viljakkala (Kirkonkylä ja Manni–Vilpee)

MAPSTO_viljakkalaKirkonkylän keskustaan luodaan osayleiskaava vuoden 2019 loppuun mennessä. Litukan pientaloalueen asemakaava pyritään hyväksymään jo ensi vuonna.
Liikenneväylien ja vesihuoltoverkoston rakentaminen nielee rahaa Litukassa,Vilpeessä ja Särkäntiellä. Ensimmäisenä toimeen tartutaan Särkäntiellä, jonka ensi vuoden toimenpiteiden ennakoidaan maksavan yhteensä noin 180 000 euroa.
Lisäksi Litukkaan ja Vilpeeseen rakennetaan leikkikentät. Haverin alueella tehdään pieniä perusparannuksia joka vuosi.
Yli kahden miljoonan euron jättiurakka, Haverin jätealueen kunnostus, aloitetaan näillä näkymin vuonna 2018.

Julkujärvi

Tämä alue koostuu MAPSTO-papereissa Soppeenmäen harjun teollisuusalueesta ja virkistysalueista. Pohjaveden suojelun vuoksi uusia kaavoitushankkeita ei ole vireillä.
Julkujärven yritys- tai väkimäärään ei odoteta muutoksia. Kaupunki ei investoi alueelle seuraavan viiden vuoden aikana euroakaan.

Metsäkylä

Aluetta kehitetään edelleen monipuolisena pientaloalueena. Omakotirakentamisen osalta Metsäkylä on koko suunnitelmakauden merkittävin yksittäinen kohde.
Pientaloalueen asemakaavaa jatketaan Metsäkyläntien länsipuolelle, niin sanotulle Työlänojan alueelle. Kahdessa vaiheessa toteutettavan kaavatyön myötä kaupunginosaan voidaan rakentaa yhteensä noin sata uutta omakoti- ja paritaloa. Alueen rakennustyöt lohkaisevat kaupungin kassasta miljoonia.
Metsäkylän alakoulua aletaan kunnostaa ja laajentaa yhtenäiskouluksi ensi vuonna. Valmista pitäisi tulla kolmessa vuodessa.
Kangasniemen alueelle rakennetaan kahden seuraavan vuoden aikana leikkikenttä sekä pallo- ja luistelukenttä.

Kuru (Kurun kirkonkylä)

MAPSTO 2015_5Keskustan asemakaavaa aletaan hiljalleen uusia. Työn yhtenä tavoitteena on vanhusten palveluasuntojen lisääminen vuoden 2017 jälkeen.
Kalliopään alueen katuverkon rakentamiseen on varattu noin 200 000 euroa vuosille 2017–2019. Samalle alueelle on tarkoitus rakentaa myös vesihuoltoverkosto, jonka hinnaksi tulee arviolta 100 000 euroa.
Suurimmat kirkonkylän elämässä konkreettisesti näkyvät investoinnit ovat 30-paikkaisen monipalvelukeskuksen ja uuden päiväkodin rakentaminen. Myös näihin toimiin alettaneen vuonna 2017.

Siltatien alue

Yksi Ylöjärven keskeisimmistä kasvualueista. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Siltatiestä noin 5 300 asukkaan itsenäinen taajama.
Seuraavat kolme vuotta alueelle luodaan erilaisia asemakaavoja. Ensimmäiset tontit on määrä luovuttaa rakentajille vuonna 2019. Alueen väkimäärän uskotaan hyppäävän nopeasti noin 200:aan.
Voimakkaan kaavoittamisen seurauksena myös liikenneväyliin, vesihuoltoon ja yleisiin alueisiin satsataan lähivuosina todella paljon.

Asuntila

MAPSTO 2015_3Tämän alueen kasvun uskotaan tulleen hiljalleen tiensä päähän. Aluetta ei olla lähiaikoina laajentamassa enää kovinkaan merkittävästi.
Asuntilan nykyiset asukkaat saanevat nauttia muutamista investoinneista: etelään ja itään suunnitellaan leikkipuistoja ja Veittijärvelle kokonaista ulkoilureittiä.

Itäinen Ylöjärvi (Siivikkala ja Mettistö)

Alueen väkiluvun odotetaan kasvavan noin 200–250 asukkaalla. Tähän päästäneen Kaukolantien päässä olevan alueen kaavoittamisella tiiviiseen pientaloasumiseen. Ensimmäisiin pientaloihin saatetaan päästä muuttamaan jo vuonna 2018.
Myös muutamaa muuta Siivikkalan ja Mettistön tiivistämiseen tähtäävää suunnitelmaa kartoitetaan. Lähivuosien isoimman kasvupotentiaalin nähdään kuitenkin olevan Mäkkylä–Teivaalassa, jonka osayleiskaavan suunnittelu käynnistyy piakkoin. Tämän alueen asemakaavatyö alkanee kuitenkin vasta 2020-luvulla.
Nykyisille siivikkalalaisille suunnattuja investointeja ei ole lähiaikoina luvassa kovinkaan paljon. Vasamankaaren päällystämisen ja Siivikkalantien valaistuksen uusimisen ohella paukkuja suunnataan nyt tuleviin kaava-alueisiin.

Keskusta (Soppeenmäki, Kirkonseutu ja Elovainio)

MAPSTO 2015_4Luvassa on valtavia satsauksia kaikkiin kolmeen kaupunginosaan. Keskustasta halutaan merkittävästi nykyistä tiiviimpi, sillä alueelle odotetaan muuttavan vuoteen 2020 mennessä peräti 1 100 uutta asukasta.
Osayleiskaava, jolla pyritään eheyttämään hajanaista keskustaa, on määrä hyväksyä ensi vuonna. Sen pohjalta aletaan uusia asemakaavoja alueittain. Tämän työn odotetaan kestävän noin 20 vuotta. Tällä hetkellä asemakaavoja tutkiskellaan jo esimerkiksi Ranta-Laadun, Mikkolantien, Räikäntien ja Uusi-Kuruntien länsipuolen seutuvilla.
Moision entinen lukio remontoidaan perusopetuksen käyttöön sopivaksi vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Vanha koulu puolestaan muutetaan näillä näkymin päivähoidon käyttöön. Ensiksi mainittu remontti tapahtuu jo ensi vuonna, jälkimmäinen aivan suunnittelukauden lopulla. Myös kokonaan uusia päiväkoteja ja kouluja on alustavasti suunnitteilla.
Liikenneväyliin satsataan euroja siellä täällä. Kiinnostava, nykyiseen katuverkkoon liittyvä uudistus on Pallotien ja Elotien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän rakentaminen.
Suunnitteilla on myös paljon investointeja yleisiin alueisiin. Räikän kentän kunnostaminen on varmistuneista operaatioista kallein, noin 600 000 euroa.

Pohjoinen Ylöjärvi (mm. Itä-Aure, Länsi-Aure, Karjula ja Niemikylä)

Erittäin harvaan asuttua aluetta, jonka varalle kaupungilla ei ole juurikaan suunnitelmia. Ei kaavoitushankkeita, investointeja tai tontinluovutusta vuosina 2016–2020.

Kommentti: Pitäisikö kiinnostua?

Ylöjärven paikallispolitiikka ei kiinnosta suurta osaa kaupunkilaisista. Tähän johtopäätökseen on pakko tulla, kun miettii esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokousten yleisömääriä.
Kaikille avointen kokousten lehterit ovat liki aina tyhjillään. Vasta suuret kylä- tai naapurustoyhteisöjen kriisit, kuten vaikkapa uhka päiväkodin lakkauttamisesta, saavat kansan liikkeelle.
Asia voisi olla toisinkin. Pienellä vaivannäöllä itse kukin pystyisi välttämään monta ylimääräistä sydämentykytystä.
Harva asia tulee päättäjien pöydälle täytenä yllätyksenä. Palveluverkoston laajuutta, eri alueille tehtäviä investointeja ja kaavoitusratkaisuja pohjustetaan, valmistellaan ja sumplitaan runsaasti jo etukäteen.
Suurin osa tästä tiedosta on julkista. Koko Ylöjärven lähitulevaisuutta isolla pensselillä maalaava MAPSTO-asiakirjakin on kaiken kansan nähtävissä kaupungin nettisivuilla.
Kaikista ei tarvitse tulla poliitikkoja tai virkamiehiä, mutta kuka tahansa voi halutessaan seurata, mitä luottamushenkilöt ovat aikeissa päättää.
Asioihin voi vaikuttaa jo ennen kuin on liian myöhäistä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?