Vilkkaimpina päivinä 20–30 kuorma-autoa kuljettaisi maata Kolsopintietä pitkin

Kelpaako uusi maankaatopaikka kaikille?

Ylöjärven kaupunki suunnittelee uutta maankaatopaikkaa Julkujärvelle, vanhan kaatopaikan koillispuolelle, Uusi-Kuruntien länsipuolelle. Kaatopaikan sijainti on valittu tarkasti, sillä edellinen suunnitelma kaatui metsäkyläläisten vastustukseen.
Vanha kaatopaikka Metsäkylän koilliskulmalla on jo jonkin aikaa ollut poissa käytöstä, joten sitä ei voida enää hyödyntää maankaatopaikkana.

Vanha kaatopaikka Metsäkylän koilliskulmalla on jo jonkin aikaa ollut poissa käytöstä, joten sitä ei voida enää hyödyntää maankaatopaikkana.

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka on jättänyt ympäristölupahakemuksen uudesta maankaatopaikasta. Hakemus on nähtävänä kaupungintalon kaavoitusosastolla 26. lokakuuta saakka.
Uusi maankaatopaikka tarvitaan pikaisesti käyttöön, sillä tällä hetkellä Ylöjärven taajama-alueella ei ole kaatopaikkaa, johon kaupungin rakennuskohteista yli jäävät maamassat voitaisiin sijoittaa. Vanha, Kolsopintien päässä oleva kaatopaikkakin on jo suljettu.
– Maankaatopaikalle kuljetetaan kunnallistekniikan rakennustyömailta syntyvät ylijäämämaat. Tämä maa-aines on sellaista, jota ei voida hyödyntää muualla maan tai ympäristön rakentamisessa. Aines on siispääasiassa joko liian hienoa tai kivistä, jotta sitä voitaisiin käyttää muualla, ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Ylöjärven kaupungista selvittää.

Lähellä ei ole asutusta

4,6 hehtaarin kokoinen alue, johon maankaatopaikkaa on suunniteltu, on metsäistä kangasta sekä vanhaa osittain pensoittunutta peltoa.
Tekninen osasto hakee lupaa kuljettaa maankaatopaikalle
75 000 kuutiota maamassaa neljästä viiteen vuoden kuluessa.
Vuosittain maa-ainesmäärä vaihtelee 10 000 ja 20 000 kuution välillä. Massat toimitetaan alueelle kuorma-autoilla ja viimeistellään maansiirtolaitteilla.
Vuosittain kaatopaikalle vietäisiin 1 000–2 000 autokuormallista maata. Vilkkaimpina päivinä maankaatopaikalle ajaisi kuorma-auto noin 20–30 kertaa. Kaatopaikalle liikennöitäisiin lounaan suunnasta Kolsopintieltä rakennettavaa tietä pitkin.
Kun edellistä maankaatopaikkaa suunniteltiin, sijainti ja liikennemäärät saivat lähistöllä asuvat ihmiset varpailleen. Silloin tekninen osasto perui ympäristölupahakemuksen, jossa se esitti maankaatopaikkaa Metsäkylän koilliskulmalle.
– Edellisessä suunnitelmassa lähimmät asutut talot sijaitsivat vain muutaman kymmenen metrin päässä kaatopaikasta. Tällä kertaa lähimmät talot ovat noin 500 metrin päässä suunnitellusta kaatopaikasta ja vieläpä Uusi-Kuruntien itäpuolella. Ero on siis selkeä, Erkka Hurtola kertoo.

Ympäristötekijät on otettu huomioon

Uusi maankaatopaikka sijoittuisi Uusi-Kuruntien länsipuolelle keskelle joutomaata.

Uusi maankaatopaikka sijoittuisi Uusi-Kuruntien länsipuolelle keskelle joutomaata.

Maankaatopaikasta ei pitäisi aiheutua ympäristöön normaalia rakennusmelua suurempaa ääntä. Maankaatopaikkatoiminnasta voi syntyä kuitenkin hieman pölypäästöjä ilmaan sekä kiintoainepäästöjä valumavesien mukana. Toiminnasta ei kuitenkaan synny jätettä.
Kaatopaikan täytön aikaista pölyämistä rajoitetaan kastelemalla tai sadettamalla. Alueella olevia heinittyneitä ojia puolestaan hyödynnetään kiintoaineksen poistossa laskeutus- ja pidätysaltaina.
Lisäksi kaatopaikan täytön edetessä rakennetaan tilapäisiä laskeutusaltaita ja alueen ulkopuolelle rakennetaan laskeutusallas. Lopuksi täyttöalueen päälle rakennetaan 20 sentin paksuinen kasvukerros, jonka annetaan heinittyä luonnollisesti.

Toteutus alkaisi ensi vuoden alussa

Kaatopaikan rakentaminen aloitetaan heti, kun ympäristölupa tulee lainvoimaiseksi. Eniten aikaa ottanee Kolsopintieltä kaatopaikalle rakennettavan, noin 750 metriä pitkän tien valmistuminen.
– Kaatopaikkasuunnitelma tulee käsiteltäväksi ympäristölautakunnan kokoukseen aikaisintaan marraskuussa, koska suunnitelman nähtävilläoloaika kestää lähes lokakuun loppuun. Varsinaiset rakennustyöt voitaisiin aloittaa kenties tammikuun alussa. Toki mahdolliset valitukset tietysti viivästyttäisivät suunnitelman täytäntöönpanoa, Erkka Hurtola sanoo.
Uutta maankaatopaikkaa on suunniteltu hyödynnettävän neljästä viiteen vuotta. Sen jälkeen rakennustyömailta tulevalle ylijäämämaalle on jälleen etsittävä uusi kohde.
– Kenties muutaman vuoden päästä meillä on tarjolla yksityisten toimijoiden tarjoamia kohteita, joihin maata voi viedä. Ylöjärvellä on esimerkiksi kalliolouhosalueita, jotka tarvitsevat tulevaisuudessa maisemointia, Hurtola kertoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?