Ylöjärvellä ei pystytä ihmeisiin tienpidon nykyisillä määrärahoilla

Tiehankkeissa tarkan euron linja

Koko Suomen sekä Ylöjärven kaupungin heikko taloustilanne näkyy tieverkon ylläpidossa ja kehittämisessä. Rahojen vähyyden vuoksi pääteiden ulkopuolella teitä voidaan pääasiassa vain paikata. Silti Ylöjärvellä voidaan vielä ajaa kohtalaisen hyväkuntoisilla teillä.
Ylöjärvellä tietöitä tehdään melko pienellä määrärahalla eikä tulevaisuuskaan tuone kovin paljon muutosta asiaan.

Ylöjärvellä tietöitä tehdään melko pienellä määrärahalla eikä tulevaisuuskaan tuone kovin paljon muutosta asiaan.

– Pääväylät ovat Ylöjärvellä hyvässä tai kohtalaisen hyvässä kunnossa. Muut tiet ovat sitten kohtalaisessa kunnossa. Fiksausta tarvitaan monin paikoin, projekti-insinööri Mirko Harjula Ylöjärven kaupungista linjaa.
Harjulan mukaan kaupungin pääväylät on pidettävä kunnossa ja pieniä väyliä, katuja ja yhdysteitä kunnostetaan sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan.
– Jos päästämme tiet ja kadut rapautumaan, meillä on sen jälkeen edessämme ihan mahdoton urakka, Harjula toteaa.
Liikenneväyläinvestointeihin on varattu tälle vuodelle
2 640 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti ole se summa, joka lopulta käytetään.
– Lukema varmaankin muuttuu, kun on käytetty punakynää, Harjula ennustaa.

Peruskorjaus on kallista

On siis selvää, ettei Ylöjärvellä voida tehdä kovin suuria tienparannushankkeita nykyisillä määrärahoilla.
– Hiljalleen pyrimme kohentamaan tieverkon tilannetta sen minkä pystymme. Peruskorjausta tehdään vähitellen, Harjula sanoo.
Tällä hetkellä uutta tiestöä rakennetaan pääosin Metsäkylän Työlänojalla. Tällä uudella kaava-alueella tehdään samanaikaisesti tienrakennus- sekä vesihuoltotöitä
Peruskorjauksista isoimmat ovat luvassa Viljakkalassa Haverintielle sekä Vuorentaustassa Taksvärkkitielle. Peruskorjauksen tekeminen on kallista. Esimerkiksi noin 650 metriä pitkän Taksvärkkitien peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on
248 600 euroa.
Liikenneväyläinvestointeja on osoitettu tälle vuodelle myös muun muassa Haaviston laajennukseen, Ojapuistoon, vanhoille teollisuusalueille, Linjatien alueelle, Vihattulaan Kuuratielle, Siivikkalantielle, Malminmäkeen sekä Yrjöntien kevyen liikenteen väylälle.
Asfaltointejakin on luvassa. Keskustassa tämä näkyy Kuruntien asfaltointina. Asiasta tehtiin viime viikolla päätös teknisessä lautakunnassa.
Samassa kokouksessa tekninen lautakunta valitsi tämän vuoden päällystystöiden urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Lemminkäinen Infra Oy:n.

Tiestö huononee Pirkanmaalla

Ylöjärvelläkin usea tie on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulla. Pirkanmaan ELY-keskus julkaisi viime viikolla tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 2015–2019.
Suunnitelmasta selviää, että tämän vuoden tienpidon rahoitus riittää vain tärkeimpiin toimenpiteisiin, ja ettei rahoituksen taso näytä valoisalta tulevinakaan vuosina. Ylläpidon pääpaino on tänäkin vuonna vilkasliikenteisimmissä teissä.
ELY-keskuksen mukaan Pirkanmaan tieverkon ja sen eri osien nykykunnon ylläpitäminen edellyttäisi tänä vuonna noin 9,5 miljoonaa euroa lisää rahoitusta nykyiseen verrattuna.
ELY-keskus varoittaa, että teiden varsinaisiin korjauksiin osoitetulla rahoituksella ei kyetä pitämään edes pääteitä nykyisellä tasolla. Toimenpiteet ovat pitkällä aikavälillä myös pääteillä liian keveitä, eikä teiden rakenteellista kuntoa pystytä kohentamaan.
Päällysteitä korjataan Pirkanmaalla tänä vuonna noin 250 kilometriä. Määrästä noin 200 kilometriä kohdistuu päätieverkolle. Korjauksista noin 80 prosenttia tehdään remixermenetelmällä, jossa hyödynnetään vanhaa päällystettä tai tehdään paikkauksia.
ELY-keskuksen mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kaksinkertaistuu Pirkanmaalla. Vuonna 2019 noin neljäsosa Pirkanmaan päällystetystä tieverkosta on jo huonokuntoista.
Samaan aikaan siltojen kunto heikkenee siten, että huonokuntoisten siltojen määrä lisääntyy noin kahdella sillalla vuodessa. Viime vuoden lopulla huonokuntoisia siltoja oli 62, ja vuoden 2019 lopulla niitä on arvioitu olevan noin 73 kappaletta.
Kun teiden kunto heikkenee, joudutaan nopeusrajoituksia alentamaan, jotta saavutetaan liikenneturvallisuustavoitteet.

Elovainiolle lisää nopeusvalvontaa

Haavistontie on tällä hetkellä remontoinnin kohteena.

Haavistontie on tällä hetkellä remontoinnin kohteena.

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman mukaan tienparannushankkeita on luvassa Ylöjärvellä kantatiellä 65 Elovainion kohdalla sekä kantatiellä 65 Ylöjärven ja Virtain välillä.
Lisäksi valaistusta pitää kohentaa Ylöjärvellä valtatiellä 3. Samalla tiellä pyritään myös lisäämään automaattista nopeusvalvontaa Elovainion kohdalla.
Ylöjärveä koskevat osittain myös MAL-hankkeet eli Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksessa sovitut joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä edistävät parantamishankkeet. Niihin on viime ja tälle vuodelle saatu 10 miljoonan euron erillisrahoitus, josta vastaavat puoliksi valtio ja puoliksi Tampereen seudun kunnat.
Näistä MAL-hankkeista Ylöjärveä koskee valtatie 3:n kunnostus Tampereen ja Vaasan välillä. Kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on 185 miljoonaa euroa.

Katuvalot sammutetaan

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti toissa viikon kokouksessaan, että Ylöjärvellä sammutetaan säästösyistä katuvalot kesän ajaksi. Ylöjärven kaupungin hallinnoimien katuvalojen sammutus alkaa 11. toukokuuta. Valot sytytetään jälleen peruskoulujen syyslukukauden alkua edeltävän viikon perjantaina 7. elokuuta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?