Ylilääkäri: Ylöjärveläisten ei tarvitse olla asiasta huolissaan

Hoitoon pääsy saattaa viivästyä

Kiireettömiä erikoissairaanhoidon toimenpiteitä saatetaan siirtää Ylöjärvellä ensi vuoden puolelle. Menettely johtuu siitä, että Ylöjärven erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittämässä tälle vuodelle tehdyn ennakkoarvion. Ylöjärven johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto ei kuitenkaan näe tilannetta kovin ongelmalliseksi.
Ylöjärven terveyskeskuksesta Taysiin lähetteen saanut potilas voidaan palauttaa takaisin Ylöjärvelle lisätutkimuksiin.

Ylöjärven terveyskeskuksesta Taysiin lähetteen saanut potilas voidaan palauttaa takaisin Ylöjärvelle lisätutkimuksiin.

Ylöjärven ohella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, ja Vesilahden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittämässä ennakkoarvion. Potilaita on siis hoidettu enemmän kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimusta tehtäessä arvioitiin.
Tampereen kehyskunnat ovat ylittämässä tämän vuoden palvelusopimuksen 6,1 miljoonalla eurolla. Ylöjärven osuus summasta on noin 900 000 euroa. Kehyskuntien erikoissairaanhoidon kustannukset uhkaavat kasvaa kolme prosenttia viime vuoteen verrattuina.
Jussi Saarniston mukaan kustannukset ovat nousseet koko erikoissairaanhoidon alueella eikä ennakkoarvion ylitys johdu mistään yksittäisestä asiasta.
Saarniston mukaan arvio tehtiin aikoinaan mahdollisimman realistisesti.
– Ei sitä ole tarkoituksella alibudjetoitu. Parhaan kykymme mukaan arvioimme kustannukset sen jälkeen, kun tiesimme, mitkä toiminnot siirtyvät Taysiin.
Erikoissairaanhoidon kustannuksia arvioitaessa piti ottaa huomioon esimerkiksi se, että kehyskunnat siirsivät kaihileikkaukset Taysin silmäkeskukseen.
– Kaikki tällaiset asiat otettiin huomioon. Ylöjärven väestöpohja on kuitenkin sen verran pieni, että kustannusten heilahtelut voivat johtua pienistäkin asioista. Esimerkiksi yksittäinen kallis potilas voi nostaa paljon koko kunnan kustannuksia. Nyt erikoissairaanhoidon kysyntä on ylittänyt ennakkoarvion, Saarnisto kertoo.

Lähetteitä voidaan palauttaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt Tampereen ja sen kehyskuntien kanssa toimenpideohjelman, jolla pyritään vaikuttamaan loppuvuoden sekä tulevien vuosien toimintaan sairaanhoitopiirin kustannuksia alentavasti. Toimenpideohjelman vaikutus Tampereen kehyskunnille on noin neljä miljoonaa euroa.
Kustannusten hillitsemiseksi sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat sopineet esimerkiksi hoidon porrastamisesta ja lähetekäytännöistä.
Tarvittaessa lähetteet palautetaan lähettävään yksikköön, jos julkiseen erikoissairaanhoitoon ottamisen perusteet eivät potilaan osalta täyty.
Saarniston mukaan Ylöjärvi on käynyt hyvähenkisiä neuvotteluja sairaanhoitopiirin johdon, erikoissairaanhoidon tulosalueen johdon sekä ylilääkäreiden kanssa siitä, että Tays hoitaa jatkossakin sellaiset potilaat, jotka sen kuuluukin hoitaa.
Jatkossa lähetteitä katsotaan kuitenkin suurennuslasilla.
– Jos potilaan lähetteen tiedot ovat puutteelliset, Taysin velvollisuus on palauttaa lähete lähettävään yksikköön ohjeiden kera, oli lähettäjä sitten esimerkiksi työterveyshuolto tai terveyskeskus. Monesti tällaisessa tapauksessa potilasta ei ole tutkittu lähettävässä yksikössä riittävän hyvin, Saarnisto selvittää.

Toiminta on välillä liian nopeaa

Kehyskuntien eli myös Ylöjärven kiireettömiä erikoissairaanhoidon toimenpiteitä voidaan siirtää ensi vuoden puolelle, jos siirto ei asiantuntija-arvion perusteella vaaranna potilaiden terveyttä tai pahenna potilaan sairautta.
Potilaalle tiedotetaan asiasta kirjeellä ja häntä pyydetään olemaan yhteydessä lähettävään tahoon tai omaan terveyskeskukseensa.
– Valitettavasti joidenkuiden yksittäisten potilaiden hoitoon pääsy voi viivästyä, vaikka tietysti kunnioitamme hoitotakuuta, Saarnisto sanoo.
Johtava ylilääkäri Saarnisto harmittelee sitä, että erikoissairaanhoidossa toiminta on mennyt ajoittain epätarkoituksen- mukaisen nopeaksi.
Esimerkiksi tekonivelsairaala Coxa on antanut joillekuille potilaille leikkausajan niin nopeasti, ettei suun terveydenhuolto ole Ylöjärvellä ilman erityisjärjestelyjä ehtinyt tehdä tarvittavia tutkimuksia tekonivelleikkaukseen menossa olevalle potilaalle.
– Potilaalle ei voida asentaa vierasmateriaalia eli tässä tapauksessa tekoniveltä, jos potilaalla on esimerkiksi märkäpesäke hampaan juuressa. Siksi ennen leikkausta pitää tehdä tietyt kuvantamistutkimukset. Jos tätä ei tehdä, on potilaalla vaara saada hankala proteesi-infektio, jonka vuoksi tekonivel pitää poistaa. Tämä on aina inhimillinen katastrofi, joka käy vieläpä kovin kalliiksi, Saarnisto havainnollistaa.

Tehostamistoimia etsitään

Kustannusongelmista huolimatta pääsy erikoissairaanhoitoon on kohentunut Pirkanmaalla edellisvuodesta.
Kiireellisen hoidon alkamista yli 28 vuorokautta odottaneita potilaita on ollut 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Yli 21 vuorokautta hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneita potilaita on puolestaan ollut kymmenesosa vähemmän kuin vuosi sitten.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tämän hetkistä erikoissairaanhoidon jonotilannetta voidaan pitää hyvänä.
Sairaanhoitopiirin sisäistä toimintaa ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä aiotaan tehostaa siten, että taloudessa päästään ensi vuonna tasapainoon.
Jussi Saarniston mukaan sairaanhoitopiirissä on kasvanut tietoisuus ja ymmärrys siitä, mitä asioita kehyskunnissa voidaan tehdä.
Tietoisuuden lisääntyminen tuottanee jatkossa aiempaa parempia tuloksia.
– Tietysti, kuten elämässä yleensä, sovittuja asioita täytyy aina joskus käydä uudelleen läpi ja palauttaa ne mieliin, Saarnisto toteaa.
Hän muistuttaa, että kiireellistä hoitoa vaativat potilaat eivät ole olleet säästöneuvottelujen piirissä.
– Lähtökohta on se, että pystymme hoitamaan kaikki potilaat olemassa olevilla resursseilla. Ylöjärveläisten ei tarvitse olla tästä asiasta huolissaan, sillä en näe nykytilanteessa suurta ongelmaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?