Pirkanmaasta pyritään kehittämään Suomen turvallisin maakunta

Älykäs teknologia ja tahto luovat turvaa kaupunkiin

Ylöjärvi on varmasti monen mielestä varsin turvallinen kaupunki jo nyt. Lisäturva ei kuitenkaan ole koskaan pahitteeksi. Asiantuntijoiden mukaan Ylöjärvestäkin voitaisiin rakentaa jopa nykyistä turvallisempi kaupunki, jos tehtävään valjastettaisiin älykäs teknologia.
Matkapuhelimiin saa jo nyt runsaasti arkea helpottavia älykkäitä toimintoja.

Matkapuhelimiin saa jo nyt runsaasti arkea helpottavia älykkäitä toimintoja.

Ajatuksena on, että älykäs kaupunki voisi sisältää muun muassa älykästä liikennettä, älykkäitä palveluja, älykkäitä rakentamisen ja asumisen ratkaisuja sekä älykästä yritystoimintaa ja viisaita päättäjiä.
Ja tämä kaikki voitaisiin valjastaa myös turvallisuuden lisäämiseen.
Pirkanmaan liiton vetämä turvallisuusennakoijien ryhmä on pohtinut Pirkanmaan tulevaisuutta älykkään ja turvallisen kaupungin näkökulmasta.
Ryhmään kuuluu ihmisiä puolustusvoimista, poliisista, aluepelastuslaitoksesta, Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta, Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä Suomen Punaisesta Rististä. Lisäksi mukana on parin turvallisuusalan yrityksen ihmisiä sekä Tampereen kaupungin edustaja.
Turvallisuus on yksi Pirkanmaan liiton viidestä ennakointiteemasta. Muita ovat koulutus, kulttuuri, energia sekä kuntien tulevaisuus. Ennakointityötä tehdään hyödyntäen erilaisia asiantuntijaryhmiä.

Ajatus lähti Lakialasta

Turvallisuusaihe nousi esiin noin kolme vuotta sitten. Ylöjärven Lakialassa sijaitsevan Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen silloinen johtaja, eversti Mika Hyytiäinen, oli havainnut, että Tampereen seudulla on poikkeuksellisen runsaasti turvallisuusalan osaamista.
On viranomaisosaamista, järjestöosaamista, turvallisuusalan tutkimusta sekä alan yrityksiä. Jälkeenpäin myös Pirkanmaan liitto innostui asiasta.
– Turvallinen kaupunki on käsitteenä hyvin laaja. Se sisältää muun muassa liikenneturvallisuuden, asumisturvallisuuden, ostosturvallisuuden sekä katuturvallisuuden, suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen Pirkanmaan liitosta selvittää.
Mäkinen vetää turvallisuusennakointiryhmää ja kertoo ryhmän tunnistaneen viime kokouksessaan useita jo olemassa olevia ratkaisuja älykkään ja turvallisen kaupungin rakentamiseksi.
– Tällaisia ovat muun muassa älyvalaistus, kodinturvalaitteet, nettikaupan tietoturvaratkaisut, älykäs aluesuunnittelu, liikenteen automaattivalvonta, automaattiset palovaroittimet sekä esimerkiksi lentokenttien matkatavaravalvonta, Mäkinen kertoo.
Hyödynnettävää teknologiaa on siis jo nyt paljon tarjolla. Joitakin asioita pitää kuitenkin vielä ratkaista ennen kuin tavallinen kaupunkilainen saa osakseen kaiken turvallisuushyödyn.
– Teknologiat pitäisi saada keskustelemaan keskenään, jotta syntyisi turvallinen kokonaisuus. Jatkokehitys on osittain tekninen kysymys, mutta se on myös ihmisten ja yritysten asia, Mäkinen sanoo ja jatkaa:
– Monesti rakastutaan omaan tuotteeseen niin paljon, ettei sille edes haeta mahdollisia muita toiminnallisia rajapintoja. Turvallisen kaupungin rakentaminen on tavallaan asia, joka ei kuulu kenellekään vaan joka on sirpaloitunut monelle taholle.

Sosiaalinen turvallisuus mukaan

Älykkään teknologian ansiosta apu voisi saapua onnettomuuspaikalle jopa nykyistä nopeammin. Myös ihmisten turvallisuuskoulutus lisäisi asuinalueiden turvallisuutta.

Älykkään teknologian ansiosta apu voisi saapua onnettomuuspaikalle jopa nykyistä nopeammin. Myös ihmisten turvallisuuskoulutus lisäisi asuinalueiden turvallisuutta.

Jos ja kun turvallisuutta kehitetään, niin jatkossa esimerkiksi häiriöalttiiden ulkotilojen valaistusta voitaisiin säätää ilkivalta- ja häiriöhavaintojen pohjalta.
Lisäksi ikääntyvien ihmisten asumisturvallisuutta voitaisiin kohentaa älyteknologian ja asumispalvelujen yhdistelyllä.
Turvallisuusennakoijien ryhmä halusi nostaa esille myös sosiaalisen ja yhteisöllisen turvallisuuden kehittämisen mahdollisuudet.
Tässä tapauksessa esimerkiksi jonkin asuinalueen asukkaista voitaisiin muodostaa lähiyhteisöön arjen turvallisuusryhmiä. Näitä ryhmiä sitten kolmannen sektorin toimijat, kuten Suomen Punainen Risti tai Vapaaehtoinen pelastuspalvelu voisivat opastaa.
– Tarkoitus ei ole luoda mitään katupartioita vaan kouluttaa ihmisiä auttamaan asuinalueellaan lähimmäisiä onnettomuuden tai vaikka sairauskohtauksen sattuessa, Marko Mäkinen kertoo.
Joka tapauksessa Pirkanmaasta on tarkoitus tehdä Suomen turvallisin maakunta.
– Meillä on Pirkanmaalla laaja turvallisuustoimijoiden verkosto, jonka avulla tavoitteeseen voidaan päästä.
Yksi tapa edetä on pilotoida ja kehittää uusia menetelmiä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja tutkimuksen keskinäiselle yhteistyölle ja työnjaolle.
– Tällä tavalla voitaisiin lanseerata turvallisuutta edistäviä toimintamalleja, palveluja ja myös kaupallisia tuotteita, Mäkinen pohtii.
Hänen mukaansa turvallisuus kannattaa nähdä kilpailutekijänä. Pirkanmaalla on siis mahdollisuus profiloitua turvallisena alueena.
Mäkinen muistuttaa, että turvallisuutta ei huomaa silloin, kun asiat ovat kunnossa. Mutta jos jokin asia ei tällä saralla toimi, turvattomuus nousee helposti esiin.

Kehittelyä myös muualla

Maailmalla älykästä teknologiaa käytetään erityisesti apuna sähkön kulutuksen vähentämisessä. (Kuva: Central Audivisual Library of the European Commission)

Maailmalla älykästä teknologiaa käytetään erityisesti apuna sähkön kulutuksen vähentämisessä. (Kuva: Central Audivisual Library of the European Commission)

Älykäs kaupunki -teema on nostettu esille muuallakin Suomessa. Tosin turvallisuus ei ole noussut tässä yhteydessä samalla tavalla esille kuin Pirkanmaalla.
Muun muassa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksella Tekesillä on meneillään Fiksu kaupunki -ohjelma. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön alainen liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintrip kehittää älykästä kaupunkia liikenteen näkökulmasta.
Ensi kesäkuussa puolestaan Tiedekeskus Heureka avaa Älykäs kaupunki -näyttelyn, joka kertoo, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kaupungin toimintojen kohentamisessa.
Kannattaa myös huomata, että Euroopan komissio aikoo sijoittaa noin 200 miljoonaa euroa älykkäiden kaupunkien kehittämiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Osa tästä rahasta rantautuu varmasti myös Pirkanmaalle.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?