Tuoreen kurssitarjottimen julkaissut Tampereen seudun työväenopisto houkuttelee vuosittain 6 000 ylöjärveläiskurssilaista oppimaan uusia asioita

Vapaaehtoisen oppimisen iloa

Työväenopistolla on yksi erityispiirre verrattuna moneen muuhun oppilaitokseen. Työväenopisto tuo eri-ikäiset, eritaustaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset samaan tilaan yhteisen harrastuksen pariin. Ihmisten sosioekonomisella taustalla ei ole mitään merkitystä, kun kaikilla on sama päämäärä ja tahto. Juuri tämä asia tekee työväenopistossa opiskelemisesta erityisen antoisaa.
Apulaisrehtorit Päivi Varjosalo (vas.) ja Tuula Vatanen ovat erittäin tyytyväisiä työväenopiston kevään kurssitarjontaan.

Apulaisrehtorit Päivi Varjosalo (vas.) ja Tuula Vatanen ovat erittäin tyytyväisiä työväenopiston kevään kurssitarjontaan.

– Harrastus yhdistää ihmisiä. Meillä käy kursseilla vauvoja sekä yli 90-vuotiaita vanhuksia. Se on mahtavaa, Koulutuskeskus Valossa työskentelevä Tampereen seudun työväenopiston apulaisrehtori Päivi Varjosalo kiteyttää.

Onnistunut yhdistyminen

Ylöjärven työväenopisto ja Tampereen työväenopisto yhdistyivät tasan vuosi sitten Tampereen seudun työväenopistoksi.
Päivi Varjosalon ja Tampereen Sampolassa työskentelevän apulaisrehtori Tuula Vatasen mukaan yhdistyminen sujui varsin mallikkaasti.
– Toivoimme, että muutos näkyisi mahdollisimman vähän opiskelijoille. Saimmekin kaikki käytännöt toimimaan nopeasti, kun eteen ei tullut edes minkäänlaisia tietoteknisiä ongelmia. Yhdistymisen lähtökohta oli se, että opetustarjonta säilyy siellä, missä sitä on aiemminkin ollut. Tässä onnistuttiin, Varjosalo ja Vatanen kertovat.
Ylöjärveläisille yhdistyminen toi entistä laajemman kurssitarjonnan, kun Ylöjärven ja Tampereen kaupungin rajat ikään kuin hävisivät opistokartalta.
Työväenopiston tarjonnasta kiinnostunut henkilö on voinut vuoden ajan valita jonkin kurssin vaikkapa työpaikkakunnaltaan asuinpaikkakunnan sijasta.
Ylöjärveläisille opiskelijoille helpotusta on tuonut myös se, että puutarhakaupunkilaiset ovat tänä vuonna voineet hoitaa opintoasioitaan puhelimitse aina iltakuuteen saakka.

Opiskelijamäärä kasvussa

Peräti 31 000 kurssilaista saa vuosittain haluamaansa opetusta Tampereen seudun työväenopistosta. Näistä 6 000 Ylöjärvellä. Opiskelijoiden nettomäärä on noin 16 400, mikä tarkoittaa sitä, että yksi ihminen osallistuu useammalle kuin yhdelle kurssille.
– Luvut kertovat siitä, että työväenopiston toiminnan vaikuttavuus on suuri sekä Ylöjärvellä että Tampereella.
Työväenopiston opiskelijamäärät ovat olleet kasvussa jo jonkin aikaa.
Tämä kertoo monipuolisesta kurssitarjonnasta sekä erinomaisesta opetuksesta mutta myös ihmisten tahdosta kehittää omia taitojaan, terveyttään tai sivistystään.
– Niinhän sitä sanotaan, että kun kansakunnalla menee taloudellisesti huonosti, kansalaisopistoilla menee hyvin. Huonoina aikoina ihmiset alkavat miettiä aiempaa enemmän muita kuin taloudellisia ja materiaalisia asioita. Tämä näkyy palveluidemme kasvavana kysyntänä, Tuula Vatanen miettii.
Talouden heikko yleistilanne näkyy tietysti myös työväenopiston arjessa. Maan hallitus esittelee jatkuvasti laajoja leikkauslistoja, ja kaupunkien talousarvioissa jaetaan niukkuutta.
Tampereen seudun työväenopisto saa rahoituksestaan puolet valtiolta, neljänneksen kaupungeilta ja neljänneksen kurssimaksuista.
– Onneksi työväenopisto ei ole erityisesti säästöjen kohteena. Tietysti joudumme elämään samassa niukkuudessa kuin muutkin, mikä taas vaikuttaa aavistuksen verran alentavasti kurssien määrään, Päivi Varjosalo kertoo.

Jokaiselle jotakin

Tampereen seudun työväenopisto tarjoaa keväällä opetusta Ylöjärven sydämessä 21 toimipaikassa. Lisäksi Kurussa ja Viljakkalassa on molemmissa viisi toimipaikkaa.
– Strateginen linjauksemme on olla aidosti lähellä ihmistä. Menemme siis sinne, missä ihmiset ovat. Toimipaikkoja ei ole vähennetty yhtään, Päivi Varjosalo muistuttaa.
Kevään kurssitarjonta on jälleen kerran ällistyttävän monipuolinen ja laaja. Tarjolla on reilut 2 200 kurssia, joista noin neljännes järjestetään Ylöjärvellä.
Työväenopiston antama opetus on jaoteltu viiden eri teeman alle. Teemat ovat tieto, terveyden edistäminen, kädentaidot, taide sekä kielet.
Tietokurssit tarjoavat monipuolista tietoa erilaisista  ajatussuunnista, suomalaisen ja muiden yhteiskuntien toimintojen lainalaisuuksista sekä yksilöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omiin ja yhteisönsä elinoloihin ja -ympäristöihin. Tavoitteena on, että opiskelijan maailmankuva ja ihmiskäsitys avartuvat.
Terveyden edistämiseen kuuluvat kurssit tarjoavat puolestaan monipuolista ja ajankohtaista tietoa yksilön ja perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä erilaisia taitoja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Kädentaitojen opetus antaa taas tietoja ja taitoja erilaisiin tekniikoihin ja menetelmiin sekä mahdollistaa elämysten kokemisen.
Taideaineissa on tavoitteena taiteellisessa työskentelyssä käytettävien erilaisten ilmaisukeinojen, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tunteminen sekä hallinta.
Kielten opetuksessa pyritään puolestaan siihen, että opiskelija saavuttaa sellaisen käytännön kielitaidon, jolla hän selviää itselleen tarpeellisista arkielämän tilanteista.
Perinteisten kurssien lisäksi työväenopisto järjestää Ylöjärvellä neljä yleisöluentoa, jotka ovat tänä keväänä maksuttomia.
Yleisöluentojen otsikot ovat Voimavarakeskeistä elämäntaitoa logofilosofisesta ajattelusta, Yrtit ystävinä, Pitkän iän salaisuus sekä Mindfulness.
Ja kannattaa muistaa myös se, että Tampereen seudun työväenopistosta saa kaiken lisäksi taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetus toteutetaan noudattaen kunkin taiteenalan opetussuunnitelmaa, joka perustuu opetushallituksen ohjeisiin.
Haku aikuisten käsityön taiteen perusopetukseen kestää 17. tammikuuta saakka.
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kuvataiteen perusopetuksen oppilasvalinta on huhti–toukokuussa. Aikuisille suunnatun kuvataiteen perusopetuksen seuraavasta hausta ilmoitetaan huhtikuussa.

Ilmoittaudu ajoissa

Työväenopiston kursseille on pääsääntöisesti ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Suurimmalle osalle kursseista ilmoittautuminen alkaa tänään torstaina.
Ilmoittautuminen kieliin alkaa kello 15. Kello 16 ovat vuorossa tietokurssit. Kello 17 ilmoittaudutaan kädentaitoihin ja taiteeseen ja kello 18 terveyden edistämiseen.
Ilmoittautuminen onnistuu internetissä osoitteessa www.tampere.fi/top/ilmoittautuminen.
Jos internetin käyttö ei ole mahdollista, voi ilmoittautua puhelimitse numerossa
040 806 2404. Ennakkoilmoittautuminen on sitova.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?