Ylöjärven seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö päivitettiin yhtenäiseksi

Taloudellista tasapainoa etsimässä

Ylöjärven seurakunnassa pohditaan kuumeisesti, miten nykyisellään horjuva talous saataisiin tasapainoon. Seurakunnan toiminnan menot ovat tällä hetkellä suuremmat kuin arvio sisäänvirtaavista tuloista.
– Tulojen nousu on pysähtynyt, mutta kustannusten nousu ei, Ylöjärven seurakunnan talousjohtaja Sointu Kaikkonen kiteyttää.
Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai kirkkoneuvoston hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin.

Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai kirkkoneuvoston hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin.

Vaikka seurakunta kaipaisi kipeästi lisää rahaa, kirkkovaltuusto malttoi säilyttää seurakunnan ensi vuoden tuloveroprosentin ennallaan 1,7 prosentissa.
Vaikka kustannustaso on nousussa, seurakunta katsoo, että nykytilanteessa on järkevämpää sopeuttaa menot tuloihin kuin nostaa tuloveroprosenttia.
Seurakunnan tuloveroprosenttia nostettiin kolme vuotta sitten 0,2 prosenttiyksiköllä, kun kustannukset nousivat rajusti seurakuntaliitosten myötä.
Sointu Kaikkonen muistuttaa, että veroprosentin nosto on aina erittäin iso ja vahvoja perusteita vaativa päätös, joka voidaan tehdä vasta pitkän harkinnan jälkeen.
– Nyt ei ollut mitään järkeä nostaa veroprosenttia talouden tasapainottamiseksi. En usko siihen menettelyyn, että talouden alijäämä yritettäisiin kattaa veroprosenttia nostamalla. Se johtaisi helposti tilanteeseen, jossa tarpeellisia säästöjä ei mietittäisi riittävän pontevasti, Kaikkonen perustelee.
Ylöjärven seurakunnalla on siis edessään talouden tasapainottaminen. Taloustoimistolla kootaan parhaillaan ensi vuoden budjettia.
Seurakunnan suurin haaste löytyy henkilöstökuluista, jotka kattavat leijonanosan koko seurakunnan toimintamenoista.
Seurakunnassa työskentelee paljon vakinaista henkilökuntaa, joka johtuu pitkälti siitä, että Ylöjärvellä seurakunta on satsannut paljon lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä kasvatustyöhön.
Kirkkovaltuuston viimeisimmän kokouksen päätteeksi käytiin keskustelua siitä, miten organisaatiota ja hallintoa voitaisiin keventää.
Vaikka säästöjä syntyisi ja seurakunnan taloustilanne kohenisi, tuloveroprosenttia ei aiota laskea lähitulevaisuudessa.
– Sellaista ei ole näköpiirissä itsenäisen seurakunnan olemassaolon aikana. Jos tapahtuu rakennemuutoksia ja syntyy isoja seurakuntayhtymiä, voi veroprosentti ehkä muuttua johonkin suuntaan. Nyt meidän tärkein tehtävämme on saada talous tasapainoon nykyisellä veroprosentilla, Sointu Kaikkonen sanoo.

Kiinteistöjä ei ole nyt myynnissä

Päivä- ja perhekerhojen, varhaisnuorten kerhojen sekä pyhäkoulun käytössä olevaa Siivikkalan seurakuntataloa odottaa LVI-remontti.

Päivä- ja perhekerhojen, varhaisnuorten kerhojen sekä pyhäkoulun käytössä olevaa Siivikkalan seurakuntataloa odottaa LVI-remontti.

Taloudellisenkin ajattelun pohjalta iloinen asia on se, että Ylöjärven seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat tiettävästi melko hyvässä kunnossa verrattuna monen muun lähiseurakunnan kiinteistöihin.
Silti Ylöjärvellä mietitään parhaillaan pakon edessä joidenkin seurakunnan kiinteistöjen saneerauksia.
– Näyttää siltä, että meidän pitää uusia LVI-tekniikkaa (lämpö, vesi, ilmanvaihto) ainakin parissa kohteessa. Teemme parhaillaan energia- ja lämmitystapaselvityksiä. Ensimmäisenä lämmitys ja ilmanvaihto pitää saada kuntoon Siivikkalan ja Kurun seurakuntataloissa, Ylöjärven seurakunnan kiinteistöpäällikkö Katriina Maunula kertoo.
Seurakunnalta menee vuosittain noin 440 000 euroa kiinteistöjen hoitoon. Tästä pienen siivun vie edessä oleva Lempiäniemen leirikeskuksen julkisivumaalaus.
Vaikka taloustilanne on kovin tiukka, seurakunta ei ole juuri nyt myymässä kiinteistöjään talouden tasapainottamistarkoituksessa.
– Viljakkalan kanttorila sekä pappila menivät kaupaksi, joten nyt emme myy aktiivisesti mitään. Voi tietysti olla, että tilanne muuttuu matkan varrella, Maunula miettii.

Ohjesääntöön pieniä muutoksia

Ylöjärven kirkkovaltuusto on hyväksynyt haustaustoimen uuden ohjesäännön.
Sen päivittäminen osoittautui tarpeelliseksi, sillä edellinen ohjessääntö oli niinkin kaukaa kuin vuodelta 2004.
Sen jälkeen seurakuntaan ovat liittyneet Kuru ja Viljakkala, jolloin Ylöjärven hautausmaiden lukumäärä on kasvanut.
– Kyse on ohjesäännön kokoamisesta yhdeksi asiakirjaksi. Mitään isoja muutoksia ohjesääntöön ei tullut. Lähinnä ohjesäännössä on harmonisoitu erilaisia aikamääreitä, Ylöjärven kirkkoherra Kimmo Reinikainen selvittää.
Merkittävin tällainen aikamääre koskee hautaoikeutta, joka uuden ohjesäännön mukaan luovutetaan 30 vuodeksi.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa enintään 30 vuodeksi kerrallaan.
Aiemmin vastaava hautaoikeus oli Ylöjärvellä 25 vuotta ja Kurussa 30 vuotta. Nyt hautaoikeuden voimassaoloaika on yhtenäinen joka puolella Ylöjärveä.
Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.
Ylöjärven seurakunnan hautausmaat ovat Itä- Aureen hautausmaa, Kurun sankarihautausmaa, Kurun vanha hautausmaa, Länsi-Teiskon hautausmaa, Tammikankaan hautausmaa, Viljakkalan hautausmaa sekä Ylöjärven hautausmaa.
Hautaoikeus näille hautausmaille luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä ensisijaisesti oman kunnan asukkaille.
Seurakunnan hautausmaihin voidaan haudata myös muun kunnan asukas, jos siihen on erityinen syy ja hän on sitä itse toivonut tai hänen omaisensa sitä tahtovat.
Hautaustoimen ohjesäännön mukaan hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty.
Seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.
Tähän sääntöön liittyy myös se, että omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet 14 päivän kuluessa hautaamisesta, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne sopivaksi katsomanaan ajankohtana.
Ylöjärvellä yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaille toukokuun alusta elokuun loppuun aamuseitsemän ja iltakymmenen välisenä aikana.
Erityisinä juhla-aikoina, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä, näiden aattoina, sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään, hautausmaa on avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?