Ylöjärvella alkaa pian leikkikenttien käyttöasteen seuranta ja raportointi

Viheralueita hoidetaan yhä pienemmällä rahamäärällä

Ylöjärvi tunnetaan puutarhakaupunkina. Näin on varmasti myös jatkossa, mutta pieni särö kaupungin imagoon saattaa tulla. Heikon taloustilanteen vuoksi myös puistoyksikön hoitomäärärahoja on vähennetty. Tämä näkynee hoidon tason heikkenemisenä etenkin kaupungin reuna-alueilla.
Kaupunginpuutarhuri Kimmo Jokelalla on ollut kädet täynnä töitä myös talvella.

Kaupunginpuutarhuri Kimmo Jokelalla on ollut kädet täynnä töitä myös talvella.

– Puistoyksikköön palkataan kesäksi vähemmän työntekijöitä kuin aiemmin. On selvää, että pienemmällä työntekijämäärällä ei kaikkia alueita pystytä hoitamaan yhtä hyvin kuin aikaisempina kesinä, Ylöjärven kaupunginpuutarhuri Kimmo Jokela sanoo.
Tämä voi tarkoittaa sitä, että katukuvassa näkyy aiempaa roskaisempia nurmikoita, leikkaamattomia heinikoita ja tyhjentämättömiä roskalaatikoita.
Toki Ylöjärven ydinalueet hoidetaan jatkossakin laadukkaasti. Kaupungin pääväylien, kuten Kuruntien, Soppeentien, Mikkolantien ja Elotien sekä keskeisten rakennusten, kuten kaupungintalon ja kirjastotalon ympäristö pysyvät siisteinä.
– Hoitotason lasku näkyy enemmän syrjäisemmillä paikoilla, Jokela toteaa.
Hänen mukaansa kaupunkilaisten kannattaa varautua myös puistometsien hoidon vähenemiseen.
– Kunnallisteknisten palvelujen asiakaskyselyssä selvisi, että kaupunkilaiset toivovat puistometsien pysyvän raivattuina, valoisina ja helppokulkuisina. Määrärahojen vähetessä työmäärä metsissä kuitenkin väistämättä vähenee, Jokela muistuttaa.

Talvellakin riittänyt töitä

Kaupungin viheralueita päästään hoitamaan vasta lumien sulamisen jälkeen. Puistoyksikkö ei ole kuitenkaan lomaillut viime kuukausinakaan.
– Talvi on erittäin työntäyteistä aikaa. Talvisin tehtävänäni on muun muassa vastata kaupungin metsäomaisuudesta. Pakkasella on esimerkiksi hyvä tehdä hakkuita. Oma ahertamiseni sisältää pitkälti valmistelevaa paperityötä, kuten myytävien puutavaraerien tarjouspyyntöjen valmistelua.
Ylöjärvi omistaa 1 176 hehtaaria talousmetsää. Kaupungin metsäomaisuus kasvoi aikanaan kuntaliitosten myötä. Lisäksi metsää on tullut maanhankinnan yhteydessä. Kaupunki on ostanut alueita kaavoitusta varten, ja ostetut maat ovat olleet hyvin metsäpainotteisia.
– Näistä metsistä huolehtii talvisin kaksi metsuria, jotka harventavat, siistivät ja kaatavat puustoa, Kimmo Jokela kertoo.

Roskat pois ja kentät kuntoon

Metsien hakkuita ja raivauksia on hyvä tehdä talvella.

Metsien hakkuita ja raivauksia on hyvä tehdä talvella.

Talven työt ovat kuitenkin hiljalleen loppumassa, ja puistoyksikössä odotetaan sormet syyhy-
ten kevään ja kesän alkamista. Lumien lähdettyä alkaa todellinen puurtaminen.
– Silloin näemme, minkälaiset jäljet talvi on jättänyt. Luvassa on roskien keräämistä, pensaiden leikkausta ja leikkikenttien siivousta, Jokela selvittää.
Puistoyksikön alaisuudessa on 43 yleistä leikkikenttää. Niiden kevätsiivous ja -kunnostus täytyy tehdä huolella, koska kenttien käyttäjät ovat pieniä lapsia. Kun lumet lähtevät, lasten vanhemmat odottavat, että keinuihin tulee heti istuimet ja leikkitelineet ovat käyttökunnossa.
Ylöjärven leikkikentille on tehty peruskorjausohjelma, jonka tarkoitus on saattaa välineistö ja putoamisalustat voimassaolevien standardien mukaiseen kuntoon. Tulevana kesänä peruskorjauksen alla on Siukolantien leikkikenttä.
Viime vuosina kasvukaupunkiin on noussut uusia leikkikenttiä kuin sieniä sateella. Nyt niitä ei ole enää luvassa, vaan leikkikenttien määrä saattaa jopa vähentyä.
– Aloitamme leikkikenttien käyttäjäseurannan, jonka aikana tutkimme, miten paljon kullakin kentällä on käyttöä. Mikäli Ylöjärvellä on sellaisia leikkikenttiä, joiden käyttöaste on alhainen, on mahdollista, että ne suljetaan, kaupunginpuutarhuri Jokela linjaa.
Leikkikentällä on nykyisin tiukat turvallisuusnormit, minkä vuoksi kentän välineistön ja turva-alustan ylläpitäminen vaatii paljon rahaa. Taloudellisessa mielessä on siis järkevämpää sulkea vähäkäyttöinen kenttä kuin peruskorjata se.
– Toki tiedämme jo alustavasti, mitkä ovat vilkkaita leikkikenttiä ja mitkä ovat vähemmällä käytöllä. Silti meidän täytyy jalkautua seuraamaan tilannetta. Seurantaa tehdään kesäkuun loppuun saakka, minkä jälkeen raportoin tuloksista tekniselle lautakunnalle, Jokela selvittää.
Seurantaa suoritetaan Ylöjärven alueella ja Viljakkalassa. Kuruun asti seuranta ei ulotu, sillä siellä on vain yksi, äskettäin peruskorjattu leikkialue.
Vaikka leikkikenttien määrän mahdollinen väheneminen saattaa huolestuttaa etenkin lasten vanhempia, kannattaa muistaa, että se vapauttaisi määrärahoja muiden viheralueiden hoitoon.

Kukkaistutukset on jo tilattu

Ylöjärvi on saanut kiitosta siitä, että se pitää kadut ja niiden lähiympäristön erittäin viihtyisinä runsaiden kukkaistutusten avulla.
Tulevan kesän kukkaistutukset on tilattu jo tammikuussa. Lajivalinnoissa on turvauduttu aiempiin kokemuksiin. Kasvi- ja kukkalajikkeet, jotka ovat viihtyneet Ylöjärven katuvilinässä aiempina kesinä, pääsevät koristamaan puutarhakaupunkia myös jatkossa.
– Tyypillisimpiä kadunvarsilla viihtyviä kasveja Ylöjärvellä ovat muun muassa siniviuhko, risiinikasvi, keltainen marketta ja riippapetunia. Nämä ovat pärjänneet hyvin liikenteen kuumuudessa ja saasteessa. Toki aktiivinen hoito edesauttaa niiden menestystä, Jokela tähdentää.
Uudet kukka- ja puuistutukset ovat kuitenkin tänä kesänä vähissä. Tämä johtuu siitä, että puistojen rakentamiseen tai uusien katuistutusten tekemiseen ei ole rahaa.
– Tietysti, jos puu vaurioituu tai menee poikki, pyrimme laittamaan asian kuntoon hoitomäärärahoilla, Jokela sanoo.

Tukikohta siirtyy pois häiritsemästä

Puistoyksikkö on valmiina pitämään kaupungin nurmikot lyhyinä ja siisteinä myös ensi kesänä, vaikka ruohonleikkurit saattavat ilmestyä joillekin alueille pienellä viiveellä.
Viiveitä näkynee etenkin Asuntilassa, jossa kaupunki on pitänyt varikkoa Suolaniityntien ja Idäntien risteyksen läheisyydessä. Tekninen lautakunta päätti, että kyseisen varastoalueen toiminnot siirretään muualle toukokuun loppuun mennessä.
Tämä johtuu etenkin Katvetien asukkaiden kärsimästä melu- ja maisemahaitasta.
–  Aiemmin työntekijämme ovat menneet aamuisin suoraan Asuntilaan töihin, mutta jatkossa he joutuvat ajamaan ruohonleikkurit sinne kauempaa. Katvetien asukkaat ovat moittineet muun muassa sitä, että ruohonleikkurit käynnistetään heti aamuseitsemältä, Kimmo Jokela kertoo.
– On selvää, että Asuntilan viheralueiden hoitotaso tulee putoamaan. Se on asukkaiden valitsema tahtotila, jota me noudatamme, Jokela lisää.

Kansalaisaktiivisuutta: Tiuranniementien asukkaat ovat auttaneet puistoyksikön työntekijöitä kantamalla raivauksessa syntyneet oksat ja risut kasoihin.

Kansalaisaktiivisuutta: Tiuranniementien asukkaat ovat auttaneet puistoyksikön työntekijöitä kantamalla raivauksessa syntyneet oksat ja risut kasoihin.

Kaupunginpuutarhuri on kuitenkin pääsääntöisesti tyytyväinen ylöjärveläisten ihmisten toimintaan, vaikka kaupunkilaisilta ja taloyhtiöiltä sateleekin jatkuvasti toiveita puistojen ja metsien raivaamisesta.
Jokela on pyrkinyt aktivoimaan asukkaita osallistumaan raivaustalkoisiin. Tässä hän on myös onnistunut. Esimerkiksi Tiuranniementie 1–3:n asukkaat ovat keränneet talojensa vastapäätä sijaitsevan metsäalueen raivauksesta jääneet oksat kasoille tien viereen.
– Siitä on meille iso apu. Nyt meidän ei tarvitse kuin hoitaa kasojen kuljetus. Arvostan sitä, että ihmiset eivät ole pelkästään pyytämässä asioita vaan ovat myös valmiita kantamaan oman kortensa kekoon, Jokela kiittelee.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?