Henkilötietojen käyttö

Käyttäjistä ei tallenneta mitään henkilötietoja, jos he ainoastaan selailevat verkkopalvelun sivuja kirjoittamatta henkilötietojaan niille varattuihin paikkoihin.

Lehden verkkopalvelun rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen käyttäjät ovat lehden asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Lehdellä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

info-kuva